Chronologie van de Belgische A-nummers: A10 - A19


Snel naar:
A10

De A10 is het nummer van de autosnelweg Brussel-Oostende.
Zie ook: Dossier E40 Brussel - Gent - Oostende.

A11

Het nummer A11 werd aanvankelijk gebruikt voor de ontworpen weg van Brussel richting Meetjesland en Oostkust, een verbinding die reeds sinds 1960 in het autosnelwegenprogramma was opgenomen. De autosnelweg werd omstreeks het midden van de jaren 1970 systematisch ingekort. Uiterlijk in 1978 begroef de minister van Openbare Werken dit plan, na hardnekkig verzet in het noordwesten van de provincie Brabant. Het nummer werd vanaf januari 1984 'gerecycleerd' toen men een omvorming tot autosnelweg van de toen pas voltooide expresweg Antwerpen - Zelzate (N49) in het vooruitzicht stelde.
Zie ook: Dossier A11 Brussel - Knokke-Heist en Dossier E34 (A11) Antwerpen - Zelzate - Knokke-Heist.

Linksboven: Geplande autosnelwegen eind jaren 1960. Rechtsboven: Inkorting van de A11 in 1976. Onder: Herbestemming van de A11 vanaf 1984; de stippellijn duidt aan welke gedeelten nog tot autosnelweg moeten worden omgevormd anno 2008.A12

Het nummer A12 wordt gebruikt voor de autosnelweg Brussel-Boom-Antwerpen-Bergen op Zoom. Voor de invoering van de A-nummers werd de weg tussen Brussel en Antwerpen rijksweg nr. 1bis genoemd; het was immers de tweede verbinding tussen beide steden, naast de achttiende-eeuwse steenweg via Mechelen.
Zie ook: Dossier A12 Antwerpen - Bergen op Zoom.

A13

Het vak van de Koning Boudewijnautosnelweg, dat Antwerpen met Luik verbindt, heet sinds de invoering van de A-nummers A13.
Zie ook: Dossier E313 Antwerpen - Hasselt - Luik.

A14

A14 is het A-nummer dat gebruikt wordt voor de autosnelweg Rijsel-Gent-Antwerpen. Begin jaren 1970 volgde het de gehele E3, die overigens parallel liep aan de rijksweg nr. 14: ook het wegvak Ranst-Eindhoven behoorde toen tot de A14. Later kreeg dit vak een eigen nummer: A21.
Zie ook: A21 en Dossier E17 E34 R1 Rijsel - Gent - Antwerpen - Eindhoven.

A15

Heden ten dage is de A15 het nummer van de autosnelweg die Luik met Bergen verbindt via Namen en Charleroi. De A15 kende omstreeks 1970 echter een veel langer parcours. Het was toentertijd het administratieve nummer voor de gehele Autoroute de Wallonie, inbegrepen de huidige A7 tussen Houdeng-Gœgnies en Hautrage, en de huidige A16 van Hautrage tot Doornik.
Zie ook: A7, A16 en Dossier E42 Luik - Namen - Bergen - Rijsel.

De A15 rondom Bergen ca. 1970.

A16

Vanaf 1974 werd aan het vak Hautrage-Doornik van de Autoroute de Wallonie het nummer A16 toegekend. Voorheen droeg deze weg het nummer A15.
Zie ook: A15 en Dossier E42 Luik - Namen - Bergen - Rijsel.

A17

A17 is het nummer van de autosnelweg Brugge-Kortrijk-Doornik. Het nummer werd toegekend in 1974. Voordien heette het vak Brugge-Kortrijk A71 (parallel aan rijksweg nr. 71), het vak Kortrijk-Doornik maakte onderdeel uit van de A9.
Zie ook: A9, A71 en Dossier E403 (A17) Brugge - Kortrijk - Doornik.

A18

De snelweg tussen Jabbeke en Frankrijk draagt sinds 1974 het nummer A18. Dit verving het oude nummer A67, dat gekozen was vanwege de ligging van de snelweg parallel aan rijksweg nr. 67.
Zie ook: A67 en Dossier E40 Jabbeke - Veurne.

A19

De onvoltooide autosnelweg Kortrijk-Ieper-Veurne draagt sinds 1974 het nummer A19. Het oude nummer A9 was voorbijgestreefd aangezien de snelweg in de plannen geen rechtstreekse toegang meer gaf tot Brussel (wat een kenmerkende eigenschap is van eencijferige A-nummers).
Zie ook: A9 en Dossier A19 Kortrijk - Ieper - Veurne.

Het tracé van de A19. De A9 werd in 1975 kortstondig gebruikt voor een nieuwe geplande autosnelweg tussen Brussel en Kortrijk.« A0 - A9 | Terug naar boven | Bronverantwoording | A20 - A28 »
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland