Bronverantwoording

Wegen-Routes.be is een website over de totstandkoming van het Belgische wegen- en autosnelwegennet. Aan deze site ging een historisch onderzoek vooraf, dat ik heb verricht in de periode 2005-2007 in het kader van mijn licentiaatsopleiding Moderne Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. De eerste vier hoofdstukken van de sectie Geschiedenis alsook de gehele sectie Dossiers vormen dan ook de online versie van onderstaande verhandeling.

VAN DE WALL, R., "Bouwen voor een onbekende toekomst". De totstandkoming van het Belgische autosnelwegennet (1935-1989), Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 2007.

Bronnen
Onuitgegeven bronnen
Uitgegeven bronnen
 • JACOBS, E., ‘Autowegen: pronkstukken of verkeerswegen?’, Beleid. Maandblad van het Vlaams Economisch Verbond, 1974, 21-25.
 • KIRSCHEN, E.S., De autosnelwegen van de tweevoudige verbindingsschakel, Brussel, 1964.
 • KIRSCHEN, E.S. et al., Een vijfjarenplan voor het Belgisch wegennet, Brussel, 1975.
 • Persconferentie gegeven door de heer O. Vanaudenhove, minister van Openbare Werken en van Wederopbouw, ter gelegenheid van de plechtige openstelling, op 21 april 1956, van de autosnelweg Brussel-Oostende, Brussel, 1956.
 • THIRY, A., ‘Les travaux routiers en 1950’, Tijdschrift der Openbare Werken van België, 103 (1950), 451-455.
 • VANAUDENHOVE, O., Twee noodzakelijke wetten, Brussel, 1962.
 • Vragen en Antwoorden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zittingen 1972-1973 tot en met 1988-1989, Brussel, 1973-1989.
 • Vragen en Antwoorden, Senaat, zittingen 1972-1973 tot en met 1988-1989, Brussel, 1973-1989.
Internetbronnen
Werken
 • ALBRECHTS, L. en ALLAERT, G., ‘Ruimtelijke ordening en verkeer’, in: Verkeer in België in 2000. Mobiliteit of chaos? Twintigste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 1991, 117-160.
 • ‘Bestuur der Wegen’, Tijdschift der Openbare Werken van België, 1987, afl. 2-3, 65-101.
 • BOELAERT, R., ‘Het budgettaire beleid 1953-1980’, in: M. FRANK red., Geschiedenis van de openbare financiën in België. IV: de periode 1950-1980, Brussel, 1988, 509-542.
 • BOSCH, A. en VAN DER HAM, W., Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998, Zaltbommel, 1998.
 • BOSMANS, H., Het verkeer op de steenwegas tussen Brussel en het prinsbisdom Luik (1711-1792), Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 2005.
 • BUITER, H. en VOLKERS, K., Oudenrijn. De geschiedenis van een verkeersknooppunt, Utrecht, 1996.
 • DE BAERE, P., ‘Verkeer in België in 2000. Mobiliteit of chaos?’, Het tijdschrift van het Gemeentekrediet van België. Kwartaaluitgaven, 46 (1992), afl. 1, 23-38.
 • DE CONINCK, D., Blijvende blunders. De grote nutteloze werken, Leuven, 1993.
 • DE GROOF, J. en VAN ESCCHE, T., ‘De L. Craeybeckxtunnel te Antwerpen’, Tijdschrift der Openbare Werken van België, 1988, afl. 5, 57-66.
 • DELMELLE, J., Histoire des tramways et vicinaux belges, Brussel, 1981.
 • DEPOORTERE, C., ‘Rijksuitgaven (1950-1980)’, in: M. FRANK red., Geschiedenis van de openbare financiën in België. Deel IV: de periode 1950-1980, Brussel, 1988, 207-320.
 • DE RYCK, L., ‘De rijksuitgaven en het budgettaire beleid (1980-1990)’, in: M. FRANK et al., Geschiedenis van de Openbare Financiën in België, de Periode 1980-1990, Gent, 1993, 69-114.
 • GENICOT, L., ‘Etudes sur la construction des routes en Belgique’, Bulletin de l’Institut de Recherches Economiques, 10 (1939), 421-451.
 • GENICOT, L., ‘Etudes sur la construction des routes en Belgique’, Bulletin de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, 12 (1946), 495-559.
 • GENICOT, L., ‘Etudes sur la construction des routes en Belgique’, Bulletin de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, 13 (1947), 477-505.
 • GENICOT, L., Histoire des routes belges depuis 1704, Brussel, 1948.
 • GREGOIRE, J.M., Autosnelwegen in België. Ontstaan en verwezenlijking, Brussel, 1984.
 • HAESAERTS, G., De financiering van de wegenbouw (Verhandelingen van de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen. 3), Gent, 1968.
 • Het Ministerie van Openbare Werken en het Bestuur van Bruggen en Wegen, Brussel, 1981.
 • HEYLIGEN, L., De besluitvorming van autosnelwegen in de Belgische provincies, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Politieke Wetenschappen, 1985.
 • OLIVIER, L., ‘Le Ministre des Travaux Publics’, in: P. HARMEL et al., Omer Vanaudenhove, een bruggenbouwer, Gent, 1996, 151-158.
 • OOSTERWAAL, J., Besluitvormingstypes en effectiviteit in het autosnelwegenbeleid in België, Leuven, 1990.
 • PLACQ, G., ‘Le développement du réseau routier belge de 1830 à 1940’, Bulletin de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, 17 (1951), 425-459.
 • SCHIPPER, F., All roads lead to Europe. The E-road network 1950-1970 (Transnational Infrastructures of Europe. Working document no. 16), Parijs, 2006.
 • VANDEPUTTE, R., Economische geschiedenis van België. 1944-1984, Tielt en Weesp, 1985.
 • VAN DER HERTEN, B., België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw (Studies in Social and Economic History. Volume 32), Leuven, 2004.
 • VAN HEESVELDE, E., ‘Infrastructuurinvesteringen in de sector vervoer en verkeer’, in: Verkeer in België in 2000. Mobiliteit of chaos? Twintigste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 1991, 89-114.
 • VELLE, K., Het Ministerie van Openbare Werken (1837-1990) (Miscellanea Archivistica Studia. 33), 3 dln., Brussel, 1993.
 • Wegen gisteren en vandaag, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Wegen – Wegenfonds, Brussel, 1979.

Tot slot heb ik enige informatie te danken aan ir. Frans Venstermans, afdelingshoofd van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, met wie ik een vraaggesprek heb mogen voeren in april 2007.

Ik heb in alle gevallen getracht de rechthebbende eigenaars te achterhalen van het op deze site gebruikte beeldmateriaal. Waar dat mogelijk was, heb ik heb deze op de afbeeldingen vermeld.

Vorige pagina | Terug naar boven
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland