A12

Antwerpen - Bergen op Zoom

Voor een directe verbinding tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam plande het Bestuur der Wegen al op het einde van de jaren 1950 een autosnelweg richting Bergen op Zoom. Met de realisatie ervan heeft het echter lange tijd getalmd: de volledige A12 werd pas in 1993 voor het verkeer opengesteld.

Snel naar: Besluitvorming en aanleg | Evolutie van het verkeer

Besluitvorming en aanleg

De zogenaamde 'Zoomse weg' zou vertrekken aan het noordelijke eindpunt van de Antwerpse kleine ring, en zich parallel met de oude steenweg (N11) naar de grensovergang begeven. Op die manier kon de snelweg meteen het doorgaand verkeer in de dorpskommen van Kapellen en Putte opvangen. In Nederland moest de weg ten zuidoosten van Bergen op Zoom uitgeven op de A58.

Ondermeer de Antwerpse provincieraad en de natuurvereniging Polders Leefmilieu vroegen medio jaren 1970 om een aanpassing, terwijl ook in Nederland een andere, westelijker gelegen route werd onderzocht. Het gewijzigde tracÚ belandde enkele jaren later dan ook op het gewestplan. Voor deze wijziging had men, net zoals elders in het land, teruggegrepen naar eerder opgemaakte plannen: de nieuwe A12 volgde namelijk het tracÚ van de 'Havenweg', een al eerder voorziene lokale bedieningsweg doorheen de haven. Het oorspronkelijke tracÚ vertrok vanuit Leugenberg richting Putte. Het nieuwe tracÚ begon pas ter hoogte van Stabroek, en maakte tussen Leugenberg en Stabroek gebruik van de begin jaren 1970 gebouwde expresweg. De gelijkvloerse kruisingen in deze expresweg werden pas na het jaar 2000 weggewerkt.

Door de tracÚwijziging van de A12 ontstond ter hoogte van de Leugenberg een levensgevaarlijke situatie. In 2001 werd een bypass aangelegd die het doorgaand verkeer op de A12 in staat stelde de beruchte 'bocht van Leugenberg' te vermijden.
Links: Het tracÚ van de Zoomse weg werd vervangen door dat van de Havenweg. Rechts: De haakse bocht maakt nu deel uit van het op- en afrittencomplex Leugenberg.
TracÚ Zoomse weg     Leugenbergbocht

De daadwerkelijke uitvoering liet jaren op zich wachten, zowel aan Belgische als aan Nederlandse zijde. De prioriteiten lagen kennelijk elders. Anno 1985 was men bezig met onteigenen. De A12 kon op 4 maart 1993 worden opengesteld.

Tussen Stabroek en Zandvliet ligt spoorlijn 11 in de middenberm van de A12.
A12 bij Stabroek

Relevante koninklijke besluiten
  • 10 december 1964 - Indeling van de ontworpen openbare weg Antwerpen-Den Haag bij de categorie der autosnelwegen
  • 22 september 1970 - Onderwerping van het vak van de Buitenringautoweg om Antwerpen vanaf het verkeersknooppunt aan de Noorderlaan tot het verkeersknooppunt te Merksem, aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
  • 28 januari 1978 - Onderwerping van het vak van de autosnelweg Antwerpen-Den Haag, vanaf de Noorderlaan tot de weg Hoevenen-Kapellen, aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
  • 15 januari 1986 - Indeling van de openbare weg Antwerpen-Den Haag, vak Hoevenen-Zandvliet, bij de categorie der autosnelwegen
  • 25 juli 1986 - Indeling van de ontworpen openbare weg Antwerpen-Den Haag, vak Antwerpsebaan (Zandvliet) tot de Nederlandse grens, bij de categorie der autosnelwegen
  • 22 oktober 1986 - Indeling van de ontworpen openbare weg Antwerpen-Den Haag (vak Antwerpen-Stabroek) bij de categorie der autosnelwegen
Situering
Situering
Feiten
Lengte
18 km
Aanvang der werken
ca. 1965
Eerste openstelling
1970
Laatste openstelling
1993
Verloop en bewegwijzering
Verloop Bewegwijzering
Autosnelwegen.net
Foto's
Foto's
Roadpics.net:
Wegnummers:
Delen
Evolutie van het verkeer

Hieronder wordt het aantal voertuigen in beide richtingen op de A12 weergegeven, zoals gemeten bij Ekeren, de Leugenberg, Stabroek en de Nederlandse grens. Om de overzichtelijkheid te behouden, is in de grafiek gekozen voor een interval van 10 jaar. Uitgebreider cijfergegevens zijn terug te vinden in de tabel; het interval bedraagt hier slechts 5 jaar. Er werd voor de recentste gegevens geopteerd voor het jaar 2006 teneinde een vertekening vanwege de heraanleg van de Antwerpse ring te voorkomen.

Grafische weergave van de verkeersevolutie, 1985-2006.
Grafische weergave verkeersevolutie

Intensiteiten, 1985-2006.
Intensiteit

De gegevens van de intensiteiten zijn afkomstig uit:

  • FOD Mobiliteit en Vervoer ľ Synthese verkeerstellingen 1985-heden.

Zie ook:
Het wegenbeleid in de periode 1973-1989
in de sectie Geschiedenis
Wegenforum: discussiŰren over de A12
Dossier R2 Grote ring van Antwerpen Dossier Nederlandse A4 op Autosnelwegen.nl
A4 Markiezaat - BelgiŰ op Autosnelwegen.nl

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties HÚt forum over weginfrastructuur en verkeer in BelgiŰ en Nederland