E34 N49 A11

Antwerpen - Zelzate - Knokke-Heist

Wie er een actuele wegenkaart van België op naslaat, stuit ten westen van Antwerpen op een snelweg in uitvoering. De A11, die inmiddels ook het Europese nummer E34 draagt, kan men terecht hét buitenbeentje in de geschiedenis van ons autosnelwegennet noemen.

Snel naar: Besluitvorming en aanleg | Evolutie van het verkeer

Besluitvorming en aanleg

De 'expresweg Antwerpen-zeekust' was een van de snelwegen van het eerste uur In het Meetjesland, tussen Zelzate en Maldegem, werden al in 1937 onteigeningen uitgevoerd. Het autosnelwegenprogramma van 1949 (kaart) liet de verbinding evenwel achterwege, zodat ze geleidelijk als expresweg (rijksweg nr. 617) tot stand kwam. Zelfs minister van Openbare Werken Jos De Saeger hechtte weinig belang aan de weg. "De bouw van de expresweg Antwerpen-zeekust ... is niet dringend omwille van de aanwezigheid van de autosnelweg E3 (E17) en de verbrede E5 (E40) die in een ideale verbinding met de kust voorzien voor de Antwerpse automobilisten."

Men werkte op een laag pitje aan de expresweg verder, zodat hij op 19 september 1983 in dienst kon genomen worden. De weg, die tussen Linkeroever en Zelzate alleen al elf gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten kende, maar voor de rest in niets van een echte autosnelweg verschilde, had ondertussen de reputatie van een 'dodenweg' gekregen. Niet alleen havenverkeer tussen Zeebrugge, Gent en Antwerpen bevond zich op deze weg; op drukke weekenddagen gebruikten toeristen hem als alternatief voor de overvolle E40. Daarenboven waren ook landbouwverkeer en fietsers toegelaten. De situatie werd er zo schrijnend dat het vak Linkeroever-Zelzate al op 12 januari 1984 ingedeeld werd bij de categorie der autosnelwegen. Hiermee werd het plan opgevat om de expresweg alsnog tot autosnelweg om te bouwen.

Deze omvorming, voornamelijk om er de verkeersveiligheid te bevorderen, moest vanwege budgettaire beperkingen op zich laten wachten. Het werd na de regionalisering van Openbare Werken (1989) een opdracht voor het Vlaams Gewest. Vandaag de dag stellen we vast dat er ten oosten van Zelzate nog één gelijkvloerse kruising rest. Ook het vak richting kust zal te zijner tijd tot autosnelweg omgevormd worden.

[De aanleg van de E34 in de periode na de regionalisering zal hier later uitvoeriger worden besproken.]

Relevante koninklijke besluiten
  • 12 januari 1984 - Indeling van de rijksweg nr. 617 Antwerpen-Maldegem bij de categorie der autosnelwegen
  • 19 oktober 1984 - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 (indeling van de rijksweg nr. 617 Antwerpen-Maldegem bij de categorie der autosnelwegen)
  • 24 oktober 1991 - Indeling van de gewestweg nr. N49 (ex-rijksweg 617) Zelzate-Knokke, vak Zelzate-Maldegem, bij de categorie der autosnelwegen
Situering
Situering
Feiten
Lengte
84 km
Aanvang der werken
1937
Eerste openstelling
?
Laatste openstelling
1983
Verloop en bewegwijzering
Verloop Bewegwijzering
Autosnelwegen.net:
Foto's
Foto's
Roadpics.net:
Wegnummers:
E34 | A11 | N49
Delen
Evolutie van het verkeer

Hieronder wordt het aantal voertuigen in beide richtingen op de E34 (A11/N49) weergegeven, zoals gemeten op negen telposten langsheen de (snel)weg. Om de overzichtelijkheid te behouden, is in de grafiek gekozen voor een interval van 10 jaar. Uitgebreider cijfergegevens zijn terug te vinden in de tabel; het interval bedraagt hier slechts 5 jaar.

Grafische weergave van de verkeersevolutie, 1985-2005.
Grafische weergave verkeersevolutie

Intensiteiten, 1985-2005.
Intensiteit

De gegevens van de intensiteiten zijn afkomstig uit:

  • FOD Mobiliteit en Vervoer – Synthese verkeerstellingen 1985-heden.

Zie ook:
Het wegenbeleid in de periode 1973-1989
in de sectie Geschiedenis
Wegenforum: discussiëren over de E34
Dossier R2 Grote ring van Antwerpen La E34 op AutoroutE411.be
(in het Frans)
Dossier A11 Brussel - Knokke-Heist
... en de ontsluiting van Dendermonde

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland