Chronologie van de Belgische A-nummers: A1 - A9


Snel naar:
A0

Het nummer A0 werd tot 1974 gebruikt als administratief nummer voor de weg van Brussel naar de nationale luchthaven te Zaventem. Nadien werd de weg omgenummerd naar A201.
Zie ook: A201.

A1

Dit nummer heeft sinds de invoering van de A-nummers altijd de autosnelweg Brussel-Antwerpen-Breda aangeduid.
Zie ook: Dossier E19 Breda - Antwerpen - Brussel - Parijs.

A2

Het vak Brussel-Leuven van de huidige A3 droeg tot 1971 het nummer A2. Ter hoogte van knooppunt Heverlee bevond zich op dat moment een 'TOTSO'. De route verliep vanuit Leuven verder, via Aarschot, naar Lummen en Nederland. Pas toen in het autosnelwegenprogramma van 1972 een nieuwe tracé van de A2 werd vooropgesteld (vanuit Aarschot naar Dendermonde, via Mechelen), kreeg de snelweg Brussel-Leuven het nummer A3. Dat verklaart het eerste hiaat in de wegnummers van de in Brussel vertrekkende snelwegen.
In 1974 werd afgezien van de verbinding met Mechelen. Zo is de snelweg Leuven-Lummen-Heerlen de definitieve route van de A2 geworden.
Zie ook: A3, Dossier E314 (A2) Leuven - Lummen en Dossier E314 Lummen - Heerlen.

Links: Gepland autosnelwegennet anno 1970. Rechts: Autosnelwegenprogramma 1972.


A3

Toen omstreeks 1970-1971 twee parallelle autosnelwegen gepland werden van Brussel naar Leuven, werd aan de meest zuidelijke (het tracé van rijksweg 3 volgend) het nummer A3 toegekend. Ten laatste in 1973 werd afgezien van deze parallelle snelweg, en het nummer A3 kwam toe aan de reeds aangelegde snelweg Brussel-Leuven.
Zie ook: A2 en Dossier E40 Brussel - Luik.

A4

Het nummer A4 heeft steeds gefungeerd als benaming voor de autosnelweg Brussel-Namen-Luxemburg.
Zie ook: Dossier E25 E411 Brussel / Luik - Aarlen - Luxemburg.

A5

De geplande autosnelweg van Brussel naar Waterloo droeg omstreeks 1970 het nummer A5, vanwege zijn ligging parallel aan de rijksweg nr. 5. Slechts een luttele drie kilometer werd aangelegd, met name de omleiding om Waterloo, die nu deel uitmaakt van de grote ring van Brussel (R0). Het tweede hiaat in de A-nummering van de snelwegen die vanuit Brussel vertrekken, is hiermee verklaard.
Zie ook: A202.

A-wegen rond Waterloo ca. 1975.


A6

De A6 verscheen in de autosnelwegenprogramma's als nummer van de ontworpen autosnelweg Nijvel-Gouy en de hierop aansluitende weg die een boog om het zuidwesten van Charleroi beschreef. Naarmate de conceptie van deze laatste als ring groeide, kreeg hij het nummer R3, en werd de A6 ingekort tot het vak Nijvel-Gouy. Deze autosnelweg en zijn nummer werden in 1976 uit het autosnelwegenprogramma geschrapt.

Links: Gepland autosnelwegennet in 1960; de A6 werd toen als enige verbinding tussen Brussel en Charleroi voorzien. Rechts: Het autosnelwegenprogramma van 1972.


A7

Het nummer A7 werd toegekend aan de verbinding Brussel-Bergen. Het nummer verliet dit tracé echter te Ville-sur-Haine; vanaf daar volgde het de geplande snelweg Bergen-Maubeuge. De oorspronkelijke tracering van de weg Brussel-Parijs, namelijk ten zuiden van Bergen, kan een verklaring bieden voor deze wegnummering. In 1973 werd het nummer A7 verplaatst naar de voltooide snelweg Brussel-Parijs, en kreeg de weg Bergen-Maubeuge het nummer A30 toegewezen.
Het vak tussen Vorst en Haut-Ittre werd eind jaren 1990 aan de R0 toegevoegd, die sindsdien een gesloten lus rond de hoofdstad beschrijft.
Zie ook: A15, A22, A30 en Dossier E19 Breda - Antwerpen - Brussel - Parijs.

Linksboven: Autosnelwegenprogramma 1960. Rechtsboven: Vooruitzichten omstreeks 1970. Onder: Autosnelwegenprogramma 1973.A8

Het beginpunt van de autosnelweg Brussel-Doornik-Rijsel, waarvan de A8 altijd het nummer is geweest, werd medio jaren 1970 naar het zuiden verschoven. Daardoor start het tracé van de A8 te Halle in plaats van Anderlecht.
Zie ook: A9 en Dossier E429 (A8) Brussel - Doornik.

A9

De A9 vormde omstreeks 1970 de vertakking, richting Westkust, van de A8. De weg vertrok, afhankelijk van de precieze inplanting, tussen Ronse en Doornik en begaf zich, via Kortrijk en Ieper, naar Veurne. De hertekening van de tracés in West-Vlaanderen, die het autosnelwegenprogramma van 1972 met zich meebracht, leidde tot een A9 die van Doornik, via Kortrijk, naar Veurne liep. In 1974 wijzigde men vervolgens de A-nummering: het vak Doornik-Kortrijk werd aan de A17 toegevoegd, het vak Kortrijk-Veurne werd A19.
Een jaar later, toen een rechtstreekse autosnelwegverbinding Brussel-Kortrijk doorheen het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen gedurende korte tijd gepland werd, kende men aan deze weg het oude nummer A9 toe. Al gauw werd hij echter het voorwerp van contestatie vanwege natuurverenigingen, die er in 1976-1977 in slaagden het project af te voeren.
Zie ook: A8, A17, A19, Dossier E429 (A8) Brussel - Doornik en Dossier A9 'Vlaamse transversale'.

Boven: Geplande autosnelwegen eind jaren 1960. Midden: Autosnelwegenprogramma 1972. Onder: Vage plannen omtrent een A9 in 1975.
Terug naar boven | Bronverantwoording | A10 - A19 »
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland