Chronologie van de Belgische A-nummers: A101 - A604


Snel naar:
A101

De A101 werd tussen 1972 en 1976 gepland als verbinding tussen Mechelen en Ranst, parallel aan de huidige E19.

A-nummering rond Antwerpen tussen 1974 en 1976.


A102

A102 is het nummer van de ontworpen autosnelweg tussen knooppunt Antwerpen-Noord en Wommelgem.
Zie ook: A101.

A112

De korte verbindingsweg tussen knooppunt Antwerpen-Zuid en de A12 te Wilrijk wordt A112.

A201

Dit nummer werd in 1974 toegekend aan de autosnelweg tussen Brussel en de luchthaven te Zaventem. Voorheen heette de weg A0.
Zie ook: A0.

A202

Het nummer A202 werd in 1974 gegeven aan de verbinding tussen de A5 te Waterloo en de A7 te Haut-Ittre. Tegenwoordig maakt de route deel uit van de R0 (Grote ring van Brussel).
Zie ook: A5.

A-wegen rond Waterloo ca. 1975.


A501

De autosnelweg die La Louvière verbindt met de A7 en de A15, aangelegd als onderdeel van de Autoroute de Wallonie, draagt sinds 1974 het nummer A501.
Zie ook: Dossier E42 Luik - Namen - Bergen.

A503

A503 is het nummer van de snelweg tussen Charleroi en de zuidelijke voorsteden van de industriestad. Hij sluit aan op de R3 en op de steenweg naar Beaumont.

A601

Sinds 1974 draagt de korte verbinding tussen de A13 bij Fexhe-Slins en de A3 te Hauts-Sarts het nummer A601. Hij werd aangelegd als onderdeel van de Koning Boudewijnautosnelweg.

A602

De stedelijke autosnelweg die het knooppunt Loncin verbindt met de A26 ten zuiden van Luik, draagt het nummer A602. Vóór 1974 maakte de verbinding onderdeel uit van de A33.
Zie ook: A33 en Dossier A602 A605 R7 De snelwegen in en om Luik.

Links: Het Luikse wegennet in het autosnelwegenprogramma van 1972. Rechts: Nummerwijzigingen na 1974.


A603

Van 1974 tot 1976 werd dit nummer gebruikt voor de ontworpen verbinding Burenville-Coronmeuse, een stedelijke autosnelweg door de noordelijke buitenwijken van Luik. In 1976 schrapte de minister van Openbare Werken deze verbinding.
Zie ook: A602 en Dossier A602 A605 R7 De snelwegen in en om Luik.

A604

De A604 is de autosnelweg die de A15 verbindt met Seraing. Hij werd aangelegd als onderdeel van de Autoroute de Wallonie. Van 1972 tot 1976 werd een doortrekking naar de A26 voorzien.
Zie ook: A602 en Dossier E42 Luik - Namen - Bergen.

A605

De oostelijke ringweg van Luik, die de komende jaren zal worden aangelegd, heet A605. Voorheen werden de nummers R7 en A39 gebruikt voor deze verbinding tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays.
Zie ook: A39 en Dossier A602 A605 R7 De snelwegen in en om Luik.


« A30 - A71 | Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland