E314

Lummen - Heerlen

Het gedeelte van de E314 tussen Lummen en de Nederlandse grens maakte vůůr de hernummering van de E-wegen in BelgiŽ (1985) deel uit van de E39, de rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en het Duitse Rijnland. De aanleg vond plaats omstreeks 1970.

Snel naar: Besluitvorming en aanleg | Evolutie van het verkeer

Besluitvorming en aanleg

Hoewel deze weg al voorkwam in het autosnelwegenprogramma van 1949 (kaart) en in de Verklaring van GenŤve, duurde het tot de aankomst van Jos De Saeger op Openbare Werken vooraleer de uitvoering concreet ingepland werd. Al die tijd waren het voornamelijk de (Belgische en Nederlandse) Limburgers die ijverden voor de aanleg van deze snelweg.

Het oost-westverkeer in Midden-Limburg was nochtans niet zo omvangrijk dat er aan een snelweg behoefte bestond. De motivatie voor de aanleg bestond uit drie andere elementen. In de eerste plaats werd de E314 aangelegd om het doorkruiste gebied vlotter bereikbaar te maken; hij vormde zo een van de essentiŽle elementen in de ontwikkeling van de regionale economie, zeker nu er een reconversie op til stond naar aanleiding van de mijnsluitingen. Maar ook het doorgaande verkeer, tussen de Antwerpse haven en het Duitse hinterland, had niets dan baat bij deze nieuwe verbinding. Het maakte voorheen gebruik van de Koning Boudewijnautosnelweg (E313) via Luik, maar kon nu deze omweg van 25 kilometer afsnijden. Daarenboven kon er tussen Maastricht en Maaseik een extra oeververbinding over de Maas gecreŽerd worden, die de grensgebieden van beide Limburgen (nog) sterker op elkaar zou betrekken.

De E314 werd dus aangelegd met als primair doel om de economische ontwikkeling een duwtje in de rug te geven. Blijkbaar woog de opoffering van een stuk van het uitgebreide natuurgebied ten noordwesten en ten oosten van Genk hier niet tegen op. Begin 1968 vond de minister nagenoeg alle belanghebbende gemeenten ertoe bereid om samen de Intercommunale E39 op te richten, die zou instaan voor de verwezenlijking van de snelweg. Aanvankelijk dacht men aan een intercommunale waarin zowel Belgisch Limburg als Nederlands Limburg kon participeren. Juridische hindernissen hebben geleid tot het falen van dit idee. Het gedeelte Lummen-Houthalen werd voor het verkeer vrijgegeven in 1971; vanaf juni 1973 kon het verkeer de gehele E314 benutten van Lummen tot aan de Nederlandse grens.

De E314 ter hoogte van de oversteek van de Maas en, tegelijkertijd, van de grens. De Nederlandse overheid nam de bouw van het grensviaduct op zich. Aangezien het zich voor een kwart op Belgisch grondgebied bevindt, financierde BelgiŽ zijn deel (en installeerde het de verlichting, zoals op deze foto te zien is).
E314 Grensviaduct

Over zijn gehele lengte werd de breedte van het platform voorzien op tweemaal drie rijstroken, maar de verkeersdrukte zou zo'n verbreding ook vandaag de dag nog altijd niet rechtvaardigen. Nabij Lummen werd de snelweg aangesloten op de E313 en men voorzag tegelijkertijd een doortrekking naar het westen. Hiervan werd toen reeds een tweetal kilometer aangelegd naar het centrum van Lummen. De verkeerswisselaar met de E313 kreeg de vorm van een zwevende rotonde; na talloze dodelijke ongevallen wordt het beruchte 'Klaverblad' momenteel heraangelegd.

Knooppunt Lummen (ca. 1980).
Knooppunt Lummen

Relevante koninklijke besluiten
  • 26 juni 1958 - Indeling van de ontworpen openbare weg Lummen-Boorsem bij de categorie der autosnelwegen
Situering
Situering
Feiten
Lengte
40 km
Aanvang der werken
1968
Eerste openstelling
1971
Laatste openstelling
1973
Verloop en bewegwijzering
Verloop Bewegwijzering
Foto's
Foto's
Roadpics.net:
Wegnummers:
Delen
Evolutie van het verkeer

Hieronder wordt het aantal voertuigen in beide richtingen op de E314 weergegeven, zoals gemeten op drie telposten langsheen de autosnelweg. De gekozen telposten situeren zich respectievelijk nabij het knooppunt Lummen, ter hoogte van Genk en dicht bij de grensovergang met Nederland. Om de overzichtelijkheid te behouden, is in de grafiek gekozen voor een interval van 10 jaar. Uitgebreider cijfergegevens zijn terug te vinden in de tabel; het interval bedraagt hier slechts 5 jaar.

Grafische weergave van de verkeersevolutie, 1975-2005.
Grafische weergave verkeersevolutie

Intensiteiten, 1975-2005.
Intensiteit

De gegevens van de intensiteiten zijn afkomstig uit:

  • OOSTERWAAL, J., Besluitvormingstypes en effectiviteit in het autosnelwegenbeleid in BelgiŽ (periode vůůr 1985).
  • FOD Mobiliteit en Vervoer Ė Synthese verkeerstellingen 1985-heden (periode vanaf 1985).

Zie ook:
Het wegenbeleid in de periode 1965-1973
in de sectie Geschiedenis
Wegenforum: discussiŽren over de E314
Dossier E313 Antwerpen - Hasselt - Luik
(De Koning Boudewijnautosnelweg)
Heraanleg Klaverblad Lummen
Dossier E314 (A2) Leuven - Lummen Dossier Nederlandse A76 op Autosnelwegen.nl

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hťt forum over weginfrastructuur en verkeer in BelgiŽ en Nederland