E17 E34 R1

Rijsel - Gent - Antwerpen - Eindhoven

Vóór de Europese wegnummers in 1986 werden herzien, droegen de autosnelwegen E17 (Rijsel-Antwerpen) en E34 (Antwerpen-Eindhoven) eenzelfde nummer: E3. De beide gedeelten werden beschouwd als één doorlopende snelweg, de aanleg ervan geschiedde met gemeenschappelijke doelstellingen en in hetzelfde kader, de Intercommunale E3.

Snel naar: Besluitvorming en aanleg | Evolutie van het verkeer

Besluitvorming en aanleg

De E3 moest eind jaren 1940 in twee behoeften voorzien: internationaal gezien wilden de Amerikanen een 'achterfrontse' autosnelweg, nationaal gezien diende de rijksweg nr. 14 (de steenweg parallel aan de toekomstige E3) dringend ontlast te worden. Daarom dook de verbinding zowel op in het Belgische autosnelwegenprogramma van 1949 (kaart) als in de Europese Verklaring van Genève van 1950. Het koninklijk besluit van 26 augustus 1958 deelde de E3 officieel in bij de categorie van de autosnelwegen en legde het tracé vast. De uitvoering zou echter op zich laten wachten omdat voorrang gegeven werd, na de voltooiing van de Koning Boudewijnautosnelweg (E313), aan de Autoroute de Wallonie (E42). Maar onder druk van Vlaamse politici en economische verenigingen, ging minister van Openbare Werken, Omer Vanaudenhove, in 1960 op zoek naar een alternatieve financieringswijze, die hij vond in de oprichting van de Intercommunale E3.

De E3 zou tussen de Franse grens en Antwerpen parallel aan de achttiende-eeuwse steenweg aangelegd worden, op een afstand van drie à vijf kilometer ervan. Ter hoogte van Gent nam men vanaf het begin een invalsweg in de plannen op, die het verkeer rechtstreeks tot in het centrum zou brengen; deze weg volgde het oude spoorwegtraject naar het station Gent-Zuid. De E3 zou verderop de Antwerpse agglomeratie omzeilen (of liever doorkruisen) via een ring, aangelegd op de funderingen van de vestingen die omstreeks 1870 rond de stad waren opgetrokken, maar die er negentig jaar later ongebruikt bij lagen. Kozen de ontwerpers om nog andere redenen voor een ring zo dicht bij het centrum? Het mag gerust verbazing wekken dat de tweede grootste stad van het land in de jaren 1960 nog steeds niet over een adequate omleiding beschikte. Daardoor moest ondermeer het zwaar transport van en naar de haven via de oververzadigde leien verlopen. Het lag dus voor de hand dat de ontwerpers met de 'E3-ring' en de tegelijkertijd aangelegde 'singel' al het doorgaand verkeer uit de stadsstraten wilden weren.

Pareltjes van negentiende-eeuwse architectuur gingen tijdens de graafwerken voor de ring tegen de grond. Ziehier het Zuidstation in 1965 (links) en 1966 (rechts).
Het Antwerpse Zuidstation

De stadspoorten moesten worden neergehaald, de vesten gedempt.
Links: De monumentale Berchemse poort. Rechts: een drooggelegd gedeelte van de grachtengordel.
De Antwerpse vesten en stadspoorten

Met dezelfde bedoeling moest er dringend een tweede oeververbinding komen. De in 1933 opengestelde Waaslandtunnel kreeg begin jaren 1960 dagelijks zowat 38 420 voertuigen te verwerken, met files aan weerszijden tot gevolg. Nadat in 1958 het tracé van de E3 was vastgelegd (KB 26/06/1958), restte nog de keuze tussen een brug of een tunnel. In navolging van specialisten, gaf minister Georges Bohy uiteindelijk de voorkeur aan de laatste optie. De bouw van de 690 meter lange 'E3-tunnel' annex spoorwegtunnel werd aangevat in 1964 en opengesteld op 31 mei 1969. Het kunstwerk, een technisch hoogstandje dat veel bewondering genoot in binnen- en buitenland, kon per dag 153 000 wagens van de linker- naar de rechteroever en vice versa doorsluizen. De stad Antwerpen noemde de tunnel nadien naar de, in 1963 vermoorde, Amerikaanse president J.F. Kennedy.

De Kennedytunnel werd op 31 mei 1969 feestelijk 'ingewandeld'.
Kennedytunnel

De E3 betekende een revolutie voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. De Gazet van Antwerpen bedacht zelfs een heus E3-spel "voor wie de nieuwe ringlanen en tunnelwerken in Antwerpen beter wil leren kennen."
Het E3-spel

Verder richting Nederland zou de E3 in de omgeving van Eindhout het tracé van de Koning Boudewijnautosnelweg verlaten, ter hoogte van Bocholt de grens overschrijden en zich naar het Duitse Ruhrgebied begeven. Om aan de wens van de Nederlandse regering tegemoet te komen, werd de ontworpen snelweg naar het noorden opgeschoven (KB 26/06/1958); een positieve zaak ook voor de ontsluiting van de Noorderkempen. De E3 ontwierp men erg vooruitziend: de platformbreedte werd over zijn volledige lengte berekend op tweemaal drie rijstroken. Tussen Gent en Deinze en in het Antwerpse gaf men de snelweg vanaf het begin deze capaciteit, en tegelijk maakte men werk van de verbreding van het vak dat de E3 deelde met de Koning Boudewijnautosnelweg, namelijk de tien kilometer tussen Antwerpen en de vertakking te Ranst.

De Intercommunale E3 verkreeg, naarmate zich de aanleg van de snelweg voortzette, ook de concessie van de ring van Kortrijk (R8), de ring van Gent (R4), de wegeninfrastructuur in het Antwerpse havengebied en enkele toevoerwegen. In deze laatste groep werden begrepen het gedeelte van de kleine ring tussen Borgerhout en Merksem, dat strikt beschouwd geen deel uitmaakte van de E3, de A12 naar Ekeren en Leugenberg, en een aantal gewone wegen in deze omgeving. Op 29 september 1973 kon de E3 volledig in gebruik genomen worden. De aansluiting op het Franse netwerk verliep echter niet zonder moeite. De Franse overheid wilde de belangen van de haven van Duinkerke veiligstellen; de E3 zou immers de poort naar de Belgische en Nederlandse havens wijd openzetten. Enerzijds talmde zij met de uitvoering van haar A1 (nu A22) doorheen de Rijselse agglomeratie, anderzijds verhinderde ze het vrachtvervoer de douane op de snelweg ter hoogte van Rekkem te passeren.

Data van openstelling van de autosnelwegen E17 en E34 Rijsel-Gent-Antwerpen-Eindhoven.
wegvak openstelling
Franse grens - Rekkem 04/11/1972
Rekkem - Kortrijk-Oost 1970
Kortrijk-Oost - Waregem 1971
Waregem - Zwijnaarde 1972
Zwijnaarde - Destelbergen 1970
Destelbergen - Sint-Niklaas-West 1971
Sint-Niklaas-West - Kruibeke 1970
Kruibeke - Borgerhout (incl. Kennedytunnel) 31/05/1969
Ranst - Zoersel 1973
Zoersel - Turnhout-West 1972
Zoersel - Nederlandse grens 1972-1973
B401 invalsweg naar Gent-Centrum 11/1972
R4 Destelbergen - Gent-Zeehaven 23/09/1969
R1 Borgerhout - Merksem 13/08/1970
Antwerpse Havenweg 1972

In 1972 stond de Intercommunale E3 op het punt zijn doel te bereiken: "E3 legt de laatste meters af..." Het logo en de afbeelding maken deel uit van een artikel in Zie Magazine. Op deze manier wilde de intercommunale reclame maken voor de lening die ze in 1972 had uitgeschreven."
Lening van de Intercommunale E3

Het knooppunt met de A112 naar Brussel, komende uit de Kennedytunnel, ca. 1970.
Het E3-spel

Relevante koninklijke besluiten
 • 26 juni 1958 - Indeling van de ontworpen openbare weg Antwerpen-Ruhr bij de categorie der autosnelwegen
 • 26 juni 1958 - Indeling van de ontworpen openbare weg Antwerpen-Rijsel bij de categorie der autosnelwegen
 • 26 juni 1958 - Indeling van de ontworpen openbare weg Kleine Ring rond Antwerpen bij de categorie der autosnelwegen
 • 9 maart 1966 - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1958 (indeling van de weg Antwerpen-Rijsel bij de categorie der autosnelwegen)
 • 9 maart 1966 - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1958 (indeling van de weg Antwerpen-Ruhr bij de categorie der autosnelwegen)
 • 14 maart 1969 - Indeling van de ontworpen tweede Scheldeoeververbinding te Antwerpen en haar toegangscomplexen bij de categorie der autosnelwegen
 • 28 mei 1969 - Onderwerping van het vak van de autosnelweg Antwerpen-Rijsel, vanaf Kruibeke (Krijgsbaan) tot het toegangscomplex L.O. van de 2e Scheldeoeververbinding, de 2e Scheldeoeververbinding met toegangscomplexen, en het vak van de Binnenringautoweg om Antwerpen, vanaf het toegangscomplex R.O. van de 2e Scheldeoeververbinding tot de Schijnpoortweg, aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 22 september 1970 - Onderwerping van de vakken van de autosnelweg Antwerpen-Rijsel, vanaf het verkeersknooppunt te Zwijnaarde tot het verkeersknooppunt te Heusden en vanaf Kruibeke (Krijgsbaan) tot Waasmunster, en het vak van de Binnenringautoweg om Antwerpen vanaf de Schijnpoortweg tot het verkeersknooppunt te Merksem aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 22 september 1970 - Onderwerping van het vak van de autosnelweg Antwerpen-Rijsel, vanaf Rekkem (rijksweg Pecq-Geluwe) tot Kortrijk (Beekstraat), aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 2 december 1971 - Onderwerping van de noordelijke rijbaan van het vak van de autoweg Antwerpen-Rijsel, vanaf Kortrijk (complex Oudenaardsesteenweg-Beekstraat) tot Waregem (rijksweg nr. 57 Waregem-Anzegem), aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 14 maart 1972 - Onderwerping van de noordelijke rijbaan van het vak van de autoweg Antwerpen-Rijsel, vanaf Gent (Scheldeviaduct) tot Waregem (rijksweg Waregem-Anzegem), aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 23 mei 1972 - Onderwerping van de zuidelijke rijbaan van het vak Zoersel-Turnhout van de autosnelweg Antwerpen-Ruhr aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 8 december 1972 - Onderwerping van de noordelijke rijbaan van het vak Zoersel-Turnhout van de autosnelweg Antwerpen-Ruhr aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 21 december 1972 - Onderwerping van het vak van de autosnelweg Antwerpen-Rijsel, vanaf de Franse grens tot de rijksweg Pecq-Geluwe, aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 8 augustus 1973 - Onderwerping van de zuidelijke rijbaan van het vak van de autoweg Antwerpen-Rijsel, vanaf Gent (Scheldeviaduct) tot Kortrijk (complex rijksweg nr. 9, Oudenaardsesteenweg-Beekstraat), alsmede de toegang tot Gent-Centrum, aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
 • 23 januari 1978 - Onderwerping van de vakken Ranst-Zoersel en Turnhout-Nederlandse grens van de autosnelweg Antwerpen-Ruhr aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
Situering
Situering
Feiten
Lengte
163 km
Aanvang der werken
1963
Eerste openstelling
1969
Laatste openstelling
1973
Verloop en bewegwijzering
Verloop Bewegwijzering
Autosnelwegen.net:
A14 | A21 | R1
Foto's
Foto's
Roadpics.net:
E17 | E34 | R1
Wegnummers:
E17 | E34 | R1
A14 | A21
Delen

Het vak Borgerhout-Merksem van de Antwerpse ring.
Links: Bouw van het viaduct van Merksem. Midden: Het voltooide viaduct. Rechts: Minister De Saeger opent op 13 augustus 1970 dit gedeelte van de R1.
Het noordelijke vak van de R1
Evolutie van het verkeer

Hieronder wordt het aantal voertuigen in beide richtingen op de E17 en E34 weergegeven, zoals gemeten op acht telposten langsheen de autosnelweg. De gekozen telposten situeren zich op representatieve locaties op min of meer gelijke afstanden van elkaar. Om de overzichtelijkheid te behouden, is in de grafiek gekozen voor een interval van 10 jaar. Uitgebreider cijfergegevens zijn terug te vinden in de tabel; het interval bedraagt hier slechts 5 jaar. Er werd voor de recentste gegevens geopteerd voor het jaar 2006 teneinde een vertekening vanwege de heraanleg van de Antwerpse ring te voorkomen.

Die ring bleek al van in den beginne een erg rendabel wegvak. De Intercommunale E3 stipte in haar jaarverslag van 1972 aan: "De E3 in de doortocht van de Antwerpse agglomeratie (de 'Ring') is verzadigd, maar kan niet meer verbreed worden. Tussen Antwerpen en Sint-Niklaas wordt het aanleggen van een derde rijstrook (misschien een vierde?) dringend." Stelselmatig werden nadien verbredingen van de ring uitgevoerd, maar deze brachten weinig zoden aan de dijk.

Grafische weergave van de verkeersevolutie, 1975-2005.
Grafische weergave verkeersevolutie

Intensiteiten, 1975-2005.
Intensiteit

De gegevens van de intensiteiten zijn afkomstig uit:

 • OOSTERWAAL, J., Besluitvormingstypes en effectiviteit in het autosnelwegenbeleid in België (periode vóór 1985).
 • FOD Mobiliteit en Vervoer – Synthese verkeerstellingen 1985-heden (periode vanaf 1985).

Zie ook:
Het wegenbeleid in de periode 1965-1973
in de sectie Geschiedenis
Wegenforum: discussiëren over de E17
Dossier E313 Antwerpen - Hasselt - Luik
(De Koning Boudewijnautosnelweg)
Wegenforum: discussiëren over de E34
Wegenforum: discussiëren over de Antwerpse ring
Dossier Nederlandse A67 op Autosnelwegen.nl
Autoroute française A22 op WikiSara
(in het Frans)

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland