1960


Overzicht van de in 1960 in dienst genomen autosnelwegvakken.
autosnelweg wegvak lengte (km)
E313 A13 Herentals-West - Ham 27,5
E411 A4 Leonardkruispunt - Hoeilaart 4,4
totaal 31,9

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland