1985


Overzicht van de in 1985 in dienst genomen autosnelwegvakken.
autosnelweg wegvak lengte (km)
E25 E411 A4 Habay - Stockem 9,1
E40 A10 knooppunt Groot-Bijgaarden - Sint-Agatha-Berchem 0,9
E42 A27 Malmedy - Recht 13,6
E411 A4 Tellin - Verlaine 27,2
R3 knooppunt Gouy - Trazegnies 1,5
R5 Havré - Mons-Est 1,9
totaal 54,2

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland