1975


Overzicht van de in 1975 in dienst genomen autosnelwegvakken.
autosnelweg wegvak lengte (km)
E25 A602 Saint-Laurent - Avroy Laveu 0,7
R0 Butte du Lion - Waterloo 2,4
R9 Quai de Flandre - Charleroi-Nord (oostelijk wegvak) 3,2
totaal 6,3

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland