1974


Overzicht van de in 1974 in dienst genomen autosnelwegvakken.
autosnelweg wegvak lengte (km)
E25 A25 Moelingen - knooppunt Cheratte 9,2
E42 A16 Pommerœul - Tournai Vaulx 28,2
R0 knooppunt Sint-Stevens-Woluwe - knooppunt Zaventem 2,8
Waterloo - Argenteuil 1,3
R8 Marke - knooppunt Kortrijk-Zuid 2,0
R9 Charleroi-Nord - Quai de Flandre (westelijk wegvak) 1,9
totaal 45,4

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland