E42

Luik - Namen - Bergen - Rijsel

De E42 heeft vanaf zijn ontstaan de naam Autoroute de Wallonie meegekregen. Voor de aanleg van deze oost-west georiënteerde route, die de grote steden van Wallonië met elkaar verbindt, gingen reeds in 1938 voor het eerst stemmen op. Hij werd in de loop van de jaren 1960 gerealiseerd.

Snel naar: Besluitvorming en aanleg | Evolutie van het verkeer

Besluitvorming en aanleg

De geschiedenis van de Autoroute de Wallonie begon in 1938, toen Jean Duvieusart, de latere eerste minister, schreef dat "er een moderne autosnelweg Henegouwen-Luik nodig is voor de verbinding van de twee grote Waalse industriecentra." Nadien heeft de Conseil Economique Wallon (Waalse Economische Raad) de aanleg van deze weg altijd vurig verdedigd. Hij kwam terug in het autosnelwegenprogramma van 1949 (kaart) en in de Verklaring van Genève onder het nummer E41.

In de prioriteitenkwestie, die ontstond nadat in 1958 het project samen met dat van de E3 (nu de E17 Rijsel-Gent-Antwerpen en de E34 Antwerpen-Eindhoven) ingeschreven werd op het investeringsprogramma, haalden de Franstaligen hun slag thuis. Deze keuze motiveerde men niet enkel met politieke redenen - het bereiken van een communautair evenwicht - maar ook met technische: de Waalse industrieas zat opgescheept met verouderde wegen die vanwege de hoge bevolkingsdichtheid onmogelijk konden worden verbreed. Verder zou de snelweg de economische reconversie, of zeg maar reanimatie, in het gebied in de hand werken na de sluiting van de wegkwijnende steenkoolmijnen. Als verbinding tussen de industriebekkens van het Ruhrgebied en van het Franse departement Nord, was ook zijn functie als E-weg afdoende verantwoord.

Aanleg van de E42. Drie jaar lang, van 1968 tot 1971, lag te Fleurus het voorlopige einde van de autosnelweg.
Einde snelweg te Fleurus

Eens de beslissing gevallen, voorzag minister van Openbare Werken Omer Vanaudenhove dat in het voorjaar van 1961 de eerste ontwerpen van de Autoroute de Wallonie konden worden opgesteld. Anderhalf jaar later, op 25 september 1962, gingen de werkzaamheden van start ten westen van het toekomstige knooppunt Loncin, nabij Luik. De noordelijke omleiding om deze stad was al sinds 1960 in gebruik. De werken aan de Autoroute de Wallonie omvatten ook de toegangswegen tot de industriezone van Seraing-Ougrée (A604), en tot de plaatsen Flémalle (de huidige N677) en La Louvière (A501). Tevens werden voor Verviers en Luik snelle aansluitingen op de Koning Boudewijnautosnelweg aangelegd, die uitmondden op verkeerswisselaars te Battice (A27), Cheratte (A25) en Loncin (A602). De breedte van het platform werd over zijn gehele lengte op tweemaal drie rijstroken voorzien, maar de rijbaan zelf telde op de meeste plaatsen slechts tweemaal twee stroken. Door de toename van het verkeer achtte het Waals Gewest het in de omgeving van Bergen, Charleroi en Luik nodig om de ruimte in de middenberm in beslag te nemen voor een extra paar rijstroken. Het duurde tot 1974 vooraleer het laatste wegvak in dienst genomen werd.

Het Viaduc de Huccorgne overbrugt de vallei van het riviertje de Méhaigne. De constructie werd opgetrokken tussen 1968 en 1971.
Viaduc de Huccorgne

Data van openstelling van de Autoroute de Wallonie.
wegvak openstelling
Franse grens - Blandain 1973
omleiding om Doornik 09/1970
Vaulx - Pommerœul 1973-1974
Pommerœul - Jemappes 1972
Jemappes - Bergen 1971
Bergen - Ville-sur-Haine 1970
Ville-sur-Haine - Le Rœulx 1968
Le Rœulx - Manage 20/12/1967
Manage - Fleurus 1968
Fleurus - Sambreville 1971
Sambreville - Flémalle 12/1972
Flémalle - Loncin 13/12/1967
A501 La Louvière - Mignault 1967-1968
A604 Grâce-Hollogne - Seraing 13/12/1967

Links: De E42 nabij Luik, vlak na zijn openstelling. De bermen waren toen nog niet beplant. Rechts: De E42 anno 2007, ter hoogte van de parkeerplaats Verlaine. De architectuur van de overwelving ademt als geen ander een jaren 1970-sfeer uit. De wegverharding is op grote delen van de E42 nog steeds de oorspronkelijke, maar is dringend aan hernieuwing toe.
E42 bij Luik Aire de Verlaine

De E42 ter hoogte van Spy.
Viaduc d'Onoz

Relevante koninklijke besluiten
  • 26 juni 1958 - Indeling van de ontworpen openbare weg Bergen-Luik bij de categorie der autosnelwegen
  • 23 oktober 1961 - Indeling van de ontworpen openbare weg Bergen-Doornik bij de categorie der autosnelwegen
  • 22 juli 1965 - Indeling van de ontworpen openbare weg Bergen-Noord-Valenciennes, met zijtak naar Blaton, bij de categorie der autosnelwegen
  • 1 juni 1966 - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1958 (indeling van de weg Bergen-Luik bij de categorie der autosnelwegen)
  • 30 september 1980 - Onderwerping van het vak van de autosnelweg Brussel-Rijsel, vanaf het verkeersknooppunt te Doornik (Kain) met de autosnelweg A16 (Bergen-Doornik) tot de Franse grens te Doornik (Hertain), aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
  • 30 september 1980 - Onderwerping van het vak van de autosnelweg Bergen-Luik vanaf La Louvière (Houdeng-Goegnies), verkeersknooppunt met de autosnelweg A7 Brussel-Bergen, tot Loncin aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
  • 30 september 1980 - Onderwerping van de autosnelweg Bergen-Doornik met zijtak naar Valenciennes (Parijs) aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 (statuut van de autosnelwegen)
Situering
Situering
Feiten
Lengte
178 km
Aanvang der werken
1962
Eerste openstelling
1967
Laatste openstelling
1974
Verloop en bewegwijzering
Verloop Bewegwijzering
Autosnelwegen.net:
A15 | A16 | A8
Foto's
Foto's
Roadpics.net:
Wegnummers:
E42 | A15 | A16 | A8
Delen
Evolutie van het verkeer

Hieronder wordt het aantal voertuigen in beide richtingen op de E42 weergegeven, zoals gemeten op tien telposten langsheen de autosnelweg tussen Rijsel en Luik. De gekozen telposten situeren zich op representatieve locaties op min of meer gelijke afstanden van elkaar. Om de overzichtelijkheid te behouden, is in de grafiek gekozen voor een interval van 10 jaar. Uitgebreider cijfergegevens zijn terug te vinden in de tabel; het interval bedraagt hier slechts 5 jaar.

Grafische weergave van de verkeersevolutie, 1975-2005.
Grafische weergave verkeersevolutie

Intensiteiten, 1975-2005.
Intensiteit

De gegevens van de intensiteiten zijn afkomstig uit:

  • OOSTERWAAL, J., Besluitvormingstypes en effectiviteit in het autosnelwegenbeleid in België (periode vóór 1985).
  • FOD Mobiliteit en Vervoer – Synthese verkeerstellingen 1985-heden (periode vanaf 1985).

Zie ook:
Het wegenbeleid in de periode 1965-1973
in de sectie Geschiedenis
Wegenforum: discussiëren over de E42
Dossier E19 A54 Brussel - Bergen / Charleroi Autoroute française A27 op WikiSara
(in het Frans)

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland