E40

Bruxelles - Gand - Ostende

L'E40 Bruxelles-côte est la plus ancienne autoroute de notre pays. La construction de cet axe est-ouest important est commencée déjà durant les années 1930. La Seconde Guerre Mondiale et la défiance des hommes politiques vis-à-vis ce nouveau type de route ont mené à ce que l'achèvement ne se trainât pas moins que vingt ans.

Accès direct à: Processus décisionnel et construction | Développement du trafic

Processus décisionnel et construction

De eerste volwaardige snelweg van ons land kwam er onder impuls van toeristische en industriële kringen. Tevens werd de verbinding Brussel-Oostende al in 1931 opgenomen in een plan van het Internationaal Verbond voor Toerisme om een verbinding aan te leggen tussen Londen en Istanboel. De oude steenweg raakte echter oververzadigd en het verkeer, waarvan in 1935 nog 10% door paarden getrokken werd, moest zich daarenboven doorheen de stadskernen van Aalst, Gent, Eeklo en Brugge wurmen. Aangezien een verbreding van deze weg onmogelijk werd geacht, besliste minister Hendrik De Man in 1935 om voor een ontdubbeling te zorgen in de vorm van een autosnelweg. Deze zou niet enkel een drastische daling van de transportkosten teweegbrengen, maar ook de economische ontwikkeling van de doorkruiste gebieden stimuleren, zo werd geargumenteerd. De besluitvorming en tracébepaling voltrok zich geheel buiten het parlement om, iets waarin in latere tijden danig verandering zou komen.

Met de aanleg werd gestart op 6 april 1937; die dag zette minister Jean-Joseph Merlot de eerste spadesteek voor het vak Beernem-Loppem. De werkzaamheden vorderden niet bepaald vlug, zodat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog amper 28 km snelweg voltooid was. In 1942 werd de uitvoering stilgelegd en het zou nog zes jaar duren vooraleer ze terug hervat werd. De oprichting van het speciaal en tijdelijk wegenfonds in 1952, en vooral van het Autonoom Wegenfonds drie jaar later, had een beperkte, maar niettemin positieve invloed op het tempo waarmee de aanleg werd voltooid.

La construction de l'E40 Bruxelles-Ostende à la fin des années 1930.
Gauche: La première coup de bêche, l'exploit qui inaugurait l'histoire des autoroutes en Belgique. Droite: Les matériaux furent transporté en chemin de fer. Les photos sont tous les deux originaires de Grégoire, Autosnelwegen in België.
Construction de l'E40

Dates d'ouverture de l'E40 Bruxelles-Ostende.
section mise en service
Grand-Bigard - Alost 1956
Alost - Wetteren 1955
Wetteren - Sint-Denijs-Westrem 1954
Sint-Denijs-Westrem - Drongen 1951
Drongen - Aalter 1949
Aalter - Jabbeke 1940
Jabbeke – Ostende 1955

Uiteindelijk kon koning Boudewijn op 21 april 1956 de snelweg over zijn volledige lengte plechtig voor het verkeer vrijgeven. Het prijskaartje bedroeg tot dan toe 2,3 miljard frank. Immers, na de openstelling moesten nog tal van ongelijkvloerse kruisingen worden weggewerkt - alleen al tussen Nevele en Zandvoorde stonden in 1959 nog vijftien kunstwerken in de steigers. Het platform van de snelweg was 30 meter breed; hierop werden tweemaal twee rijstroken aangelegd, elke rijstrook ongeveer 3,5 meter breed, geflankeerd door een brede zijberm. Tussen Brussel en Aalst werd het platform voorzien op een verbreding tot tweemaal drie rijstroken. Die verbreding werd in 1970 ook effectief uitgevoerd, en dit over een afstand van bijna 90 kilometer tussen Groot-Bijgaarden en Brugge.

L'accès de Beernem anno 1958. L'E40 Bruxelles-Ostende est, comme l'E313, une autoroute dit de l'ancienne type: construit selon les principes allemandes. Plusieurs pays se basaient à l'époque sur la construction des routes allemande. Remarquez les rayons étroits des virages des bandes de sortie et d'accès, et la signalisation maintenant assez particulière.
E40 t.h.v. Beernem

Om het verkeer van de snelweg gemakkelijk de wereldtentoonstelling van 1958 te laten bereiken, vatte men eveneens de constructie aan van de sectie Groot-Bijgaarden - Strombeek-Bever van de toekomstige 'grote ring' van Brussel. In 1957 werd dit vak in dienst genomen, samen met de aansluiting van de autosnelweg Brussel-Oostende op de Keizer Karellaan in Brussel.

Le début de l'E40 avant l'achèvement du rond-point de Grand-Bigard.
Begin van de E40

Les plans pour le giratoire à Grand-Bigard, avec - à l'ouest - l'accès provisoire. Ce giratoire ne cédait la place au présent échangeur avec le grand ring que vers 1985.
Rotonde Groot-BIjgaarden

De autosnelweg Brussel-Oostende kende al in de jaren 1950 files tijdens de zomerweekends. De groei van het voertuigenpark heeft de snelweg verder uitermate rendabel gemaakt. Vooral het gedeelte Brussel-Gent is al vanaf de aanleg behoorlijk bezet. Tegenwoordig valt het vak Brussel-Ternat dagelijks ten prooi aan de structurele files.

Un dimanche estival: file en direction de la côte (Drongen, vers 1960).
Bouchon à Drongen
Situation
Situering
Faits
Longueur
104 km
Début des travaux
1937
Première ouverture
1940
Dernière ouverture
1956
Parcours et signalisation
Verloop Bewegwijzering
Photos
Foto's
Numérotation
(en néerlandais)

Impressions de la première autoroute belge. Le 21 avril 2006, le journal de la VRT émettait une reportage bref sur l'ouverture officiel de l'E40, qui avait lieu exactement cinquante ans plus tôt.
Gauche: au début il était autorisé de traverser l'autoroutes à certains endroits. Milieu: le roi Baudouin coupait le ruban à Grand-Bigard. Droite: accès à l'autoroute.
Impressions de l'E40
Développement du trafic

Ci-dessous est montré le nombre de véhicules en deux directions sur l'E40, comme recensé à huit postes de comptage le long de l'autoroute. Les postes sélectionnés se trouvent à des endroits réprésentatifs; les distances entre eux sont plus ou moins pareilles. Afin de conserver la clarté, nous avons choisi un intervalle de 10 ans. Vous pouvez rechercher des données plus étendues dans la table, où l'intervalle n'est que 5 ans.

Visualisation graphique du développement du trafic, 1955-2005.
Visualisation graphique du développement du trafic

Intensités, 1952-2005.
Intensités
Intensités

Les données sont originaires de:

  • OOSTERWAAL, J., Besluitvormingstypes en effectiviteit in het autosnelwegenbeleid in België (période avant 1985).
  • SPF Mobilité et Transports – Synthèse des recensements routiers 1985-présent (période à partir de 1985).


Zie ook:
La politique routière dans la période 1935-1965
dans la section Historique
Wegenforum: discuter au sujet de l'E40
(forum néerlandophone; l'usage du français y est permis)
Dossier E40 Jabbeke - Calais
Dossier E40 Bruxelles - Liège
Dossier R0 Grand ring de Bruxelles

Haut de page | Sources
Politique routière générale dès le 18e siècle et réalisation du réseau (auto)routier Processus décisionnel et construction des autoroutes belges Développement du réseau autoroutier en cartes d'année en année Liens vers d'autres sites internet en rapport avec les routes et les infrastructures Pour toutes vos questions, remarques et suggestions