Ontwikkeling van het steenwegennet tussen 1779 en 1793. Reeds bestaande wegen worden aangeduid d.m.v. een zwarte lijn; rode lijnen duiden op nieuwe verbindingen.
Bron: L. Genicot, 'Etudes sur la construction des routes en Belgique'.
Dit venster sluiten
Ontwikkeling van het steenwegennet